Izdelki >   Industrijska omrežja >   IO-Link

IO-Link

IO-Link je prva globalno standardizirana IO tehnologija, ke se uporablja za komunikacijo med krmilno enoto in najnižjim nivojem avtomatizacije. Komunikacijski vmesnik je povezava od točke do točke, ni odvisen od BUS sistema in uporablja standardne senzorske povezovalne kable. IO-Link prenaša senzorske signale do krmilne enote, in obratno, krmilne podatke na nivo senzorjev in aktuatorjev. Prednosti uporabe so poenostavljena instalacija zaradi uporabe standardnih 3-žilnih senzorskih kablov, kvalitetnejše vzdrževanje zardi naprednejše diagnostike, minimalni zastoji v proizvodnji zaradi izjemno hitre in enostavne zamenjave in ekonomičnejše delovanje zaradi direktne instalacije IO-Link senzorjev.

Nazaj