O podjetju

ISO certifikatPodjetje je bilo ustanovljeno leta 1999 pod imenom Senzorji SB d.o.o., kot specializirano za trženje, svetovanje in prodajo komponent in sistemov za industrijsko avtomatizacijo. Leta 2015 smo se preimenovali v Balluff d.o.o..

Naš prodajni program obsega senzorje za detekcijo objektov (induktivni, optični, kapacitivni, ultrazvočni, magnetni in mehanski senzorji), merilnike pomikov, industrijska omrežja (konektorji, konektorji s kabli, decentralna periferija, ...), industrijska identifikacija ( RFID sistemi, vision senzorji, ...), fluidni senzorji in pribor za senzorje( napajalniki, nosilci za senzorje, ...).

V podjetju vzdržujemo standard kakovosti ISO 9001.

Politika kakovosti

Upoštevajoč okolje v katerem delujemo, potrebe in pričakovanja odjemalcev ter strategijo, smo oblikovali naslednjo politiko kakovosti:

- odzivnost, kar pomeni, da se hitro odzovemo na kupčevo povpraševanje ali prošnjo,
- prilagodljivost, kar pomeni, da se prilagajamo potrebam kupca,
- strokovnost, kar pomeni, da smo usposobljeni za delo, ki ga opravljamo,
- točnost, kar pomeni, da so naše dobave točne, tako terminsko, kot količinsko,
- previdnost, kar pomeni, da preverimo ali obstaja kakršnokoli tveganje v zvezi z naročilom ali kupcem.

Sestavni del politike kakovosti je stalno izboljševanje kakovosti storitev, učinkovitosti procesov in sistema vodenja kakovosti.

Vodstvo nenehno spremlja odziv kupcev na našo politiko kakovosti in jo prilagaja njihovim potrebam in pričakovanjem.